TO JEST ARCHIWALNA WERSJA BIP
(dane aktualne do 31.12.2020)

Przejdź na nową stronę BIP - bip.powiatwalbrzyski.pl

 

Herb PStarostwo Powiatowe

 

 

 


symbol osób głuchoniemych
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24
58 - 300 Wałbrzych
NIP: 886-241-36-78
REGON: 890718001
Iden. TERYT: 0221

https://www.powiatwalbrzyski.pl
http://ziemiawalbrzyska.pl

Kancelaria Starosty Wałbrzyskiego
tel:  74 84 - 60 - 700
fax: 74 84 - 24 - 517 
starosta@powiatwalbrzyski.pl
sekretariat@powiatwalbrzyski.pl

Wydział Komunikacji i Transportu
rejestracja pojazdów - (74) 84-60-503, (74) 84-60-604, (74) 84-60-662
prawa jazdy - (74) 84-60-602, (74) 84-60-599
szkoły jazdy - (74) 84-60-603 lub (74) 84-60-599
holowanie i usuwanie pojazdów - (74) 84-60-599
transport, licencja zezwolenia i zaświadczenia – (74) 84-60-524
zarządzanie ruchem – (74) 84-60-601

prawajazdy@powiatwalbrzyski.pl
rejestracja@powiatwalbrzyski.pl

Wydział Geodezji i Kartografii,
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

 (74) 84-60-530, (74) 84-60-531, (74) 84-60-534
podgikpodgik.walbrzych@powiatwalbrzyski.pl

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
i Gospodarki Nieruchomościami

 (74) 84-60-639, (74) 84-60-545, (74) 84-60-644
architektura@powiatwalbrzyski.pl

Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska
 (74) 84-60-639, (74) 84-60-545, (74) 84-60-644
drogi@powiatwalbrzyski.pl

Wydział Obsługi i Spraw Obywatelskich
(74) 84-60-606, (74) 84-60-674, (74) 84-60-621
bok@powiatwalbrzyski.pl
obsluga@powiatwalbrzyski.pl


 Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu jest czynne w następujących godzinach:
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7.30 do godz. 15.30,
we wtorki od godz. 7.30 do 16.30,

w piątki od godz. 7.30 do 14.30.
- Nr telefonu na portiernię: (74) 84-60-500

Wydział Komunikacji i Transportu jest czynny w następujących godzinach:

w poniedziałki, wtorki, czwartki od godz. 7.30 do godz. 15.00,
w środy od godz. 7.30 do 13.00,

w piątki od godz. 7.30 do 14.00.

 

 

W celu załatwienia sprawy należy pobrać bilet z biletomatu.

 

Bilety wydawane są:

poniedziałek, wtorek, czwartek- od godz. 7:30 do godz. 14:45

środa- od godz. 7:30 do godz. 12:45

piątek- od godz. 7:30 do godz. 13:45

W przypadku dużej ilości pobranych numerków, biletomat może być wcześniej zablokowany, co oznacza, że rejestracja na dany dzień została zakończona.

W pierwszej kolejności obsługiwane są sprawy dotyczące:

odbioru stałego dowodu rejestracyjnego "O",

zgłoszenia zbycia "Z",

inna sprawa "I",

a następnie rejestracja, wyrejestrowanie pojazdów

oraz rejestracja dla przedsiębiorców  - "R","D","V"

Wykaz bezpośrednich numerów telefonu do naszych Wydziałów znajduje się
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu  

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 22 ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.2316) w celu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiam  o ograniczeniach w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

Do odwołania :

 1. dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,
  z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów
  z wyłączeniem;
  1) dziecka do ukończenia 13 - go roku życia;
  2)  osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
  3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  4) osoby wymagającej pomocy tłumacza; innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 2. wejście do urzędu możliwe jest tylko głównym wejściem - bramą nr 24;

 3. przed wejściem do urzędu obowiązkowa jest dezynfekcja rąk,

 4. przemieszczanie się po terenie urzędu może odbywać się tylko w masce zasłaniającej usta i nos lub w przyłbicy;

 5. na terenie urzędu obowiązuje dystans społeczny 1,5 m,

 6. klienci będący na terenie urzędu winni wykonywać polecenia osób wyznaczonych do nadzorowania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;

 7. obsługa klientów urzędu odbywa się po telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty; klienci Wydziału Komunikacji i Transportu obsługiwani są bez umawiania wizyty – po pobraniu numeru z biletomatu;

 8. po umówionych uprzednio klientów urzędu pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za realizację sprawy schodzą na parter budynku (hol w bramie nr 24) lub znoszą przygotowane do odbioru dokumenty;

 9. pracownicy Starostwa Powiatowego będąc na swoich stanowiskach pracy nie mają bezwzględnego obowiązku zakrywania nosa i ust przy przestrzeganiu zasadyzachowania 1,5 m dystansu; obsługa klientów odbywa się bezwzględnie w masce lub przyłbicy.

 10. godziny pracy urzędu nie ulegają zmianie.


 Powiatowy Rzecznik Konsumentów

poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:30

wtorek - od godz. 7:30 do godz. 16:30
piątek  - od godz. 7:30 do 14:30

kontakt telefoniczny - (74) 84-60-522; 
rzecznik.konsumenta@powiatwalbrzyski.pl


Przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków:

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRZYJMOWANIA PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO SKARG I WNIOSKÓW
- W KAŻDY WTOREK OD GODZINY 9.00 DO GODZINY 17.00

(Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, I piętro, Al. Wyzwolenia 24)

 

Data przyjmowania interesantów

Imię i nazwisko

Członka Zarządu

   02 lutego 2021 roku

Członek Zarządu 

        (pokój nr 106)

09 lutego 2021 roku 

Wicestarosta

(pokój nr 107)

 16 lutego 2021 roku 

Starosta

 (pokój nr 108)

 23 lutego 2021 roku

Członek Zarządu 

        (pokój nr 106)