Deklaracja Dostępności

­

Oświadczenie o dostępności

Serwis BIP został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.


Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

    HTML 5
    WCAG 2.0 (poziom AA)


Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.


Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

    zmiana wielkości czcionki,
    zmiana kontrastu,
    większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,
    całość serwisu oparta jest na stylach CSS.


Pomoc w nawigacji:

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.


Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.